Zahvaljujući  saradnji naše ustanove sa  Fondacija “Sedam zvezdica” (Nadace Sedm Hvezd) iz Republike Češke dopremljenja su medicinska pomagala pri kretanju pacijenata. Reč je o donaciji koja je usmerena