Zvaničan izveštaj i sertifikat Agencije za akreditaciju o akreditacionom statusu Opšte bolnice Vršac na  7 godina  rukovodstvu bolnice uručio je  Vlada Davkovski , predstavnik  Agencije za akreditaciju .