Mogućnost da potpuno besplatno  urade preventivne preglede  u nedelju je  iskoristilo   95  građana. Organizovani su  besplatni mamografski pregledi, oftalmološki pregledi, merenje krvnog pritiska, EKG pregled i određivanje