Obaveštavamo Vas da su usled nastalog kvara na centrali  van upotrebe sledeći brojevi telefona:  013 / 832-542, 013  / 839-911, 013 / 832-425. Sve potrebne informacije možete dobiti