Odeljenje otorinolaringologije

Načelnik službe

Dr med. Zoran S. Milanović

Načelnik odeljenja otorinolaringologije
Specijalista otorinolaringologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 222

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Glavna Sestra

Radmila Ostojić

Glavna sestra  odeljenja otorinolaringologije

Specijalista zdravstvene nege

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 222

E-mail: obvrsac@eunet.rs

Odeljenje otorinolaringologije je osnovano 1963. godine.
U odeljenju rade tri lekara specijaliste od kojih su dvoje subspecijalisti audiologije i fonijatrije, jednu višu medicinsku sestru i sedam medicinskih sestara sa srednjom stručnom spremom. Stacionarni deo ima 10 postelja. Odeljenje svojim radom pokriva područje sa oko 100 000 stanovnika.
Ambulantni rad je organizovan kroz specijalističku ambulantu koja radi u prvoj smeni ponedeljkom, sredom i petkom a u drugoj smeni utorkom i četvrtkom. U specijalističkoj ambulanti i odelenju obavi se oko 8 000 – 10 000 pregleda godišnje. Pored kliničkog pregleda radi se audimetrija, kalorijski test, timpanometrija. Pregledi se zakazuju telefonom, svakog dana između 12 i 13 h, preko centrale opšte bolnice 013 839-911, 832-552, 832-425 lokal 274 ili lično na šalteru ambulante u prizemlju bolnice, između dečijeg odelenja i ortopedske ambulante.
Hitni slučajevi sa bolničkim uputom pregledaju se bez zakazivanja istog dana, u zavisnosti od stepena hitnosti na odeljenju, a kad je jedan lekar u smeni, onda u ORL ambulanti.
Lekari rade u dve smene. Rad noću, subotom i nedeljom organizovan je po tipu pripravnosti.
Odeljenje je smešteno na trećem spratu bolnice i deli prostor sa očnim odelenjem. Raspolaže sa četiri bolesničke sobe, odeljenskom ambulantom i salom za male hirurške intervencije.
Operacije u opštoj anesteziji izvode se u zajedničkom operacionom bloku Opšte bolnice.
Od hirurških intervencija u opštoj anesteziji rade se operacije krajnika, operacije nosne pregrade, nosne polipoze, laringomikroskopske intervencije ( biopsije, polipi glasnica, dekortikacije glasnica , ciste, insercija cevčica kd sekretornog otitisa), operacije odstojećih ušnih školjki, repozicije nosnih kostiju posle preloma sa dislokacijom, ezofagoskopije i traheotomije.
U lokalnoj anesteziji imamo veliki broj hirurških intervencija na glavi i vratu i to od ateroma do malignih tumora kože sa eventualnim manjim plastično-rekonstruktivnim zahvatima.
Fonijatrijska ambulanta radi ponedeljkom. U ambulanti se dijagnostikuju i leče poremećaji glasa, objektivnom i subjektivnom metodom, sprovodi se edukacija ezofagealnog govora kod laringektomisanih pacijenata.
Petkom radi audiološka ambulanta u okviru koje se rade po potrebi repozicioni manevri u okviru lecenja vrtoglavica, a u okviru diferencijalno dijagnostičkih procedura kod vrtoglavica radi se elektronistagmografija.
Pacijente koje ne možemo zbrinuti upućujemo u Beogradske klinike ili u Novosadsku ORL kliniku.

Lekari

Dr med. Zdravko Vulić

Specijalista otorinolaringologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 222

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med. Vera Beljin

Specijalista otorinolaringologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 222

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Ostalo osoblje