Odeljenje patološke anatomije

Načelnik službe

Glavna Sestra

U periodu od 1968. do 1972. godine je opremana Služba patološke anatomije, a počela je sa radom u januaru 1973. godine. Osnivač službe je dr Vlatko Petrić, tadašnji načelnik, koji se u službi zadržao narednih pet godina. Nakon toga Služba nema svog stalnog lekara do 1980. godine, kada u Službu dolazi lekar opšte prakse dr Biljana Jeličić. Dr Jeličić završava specijalizaciju iz patološke anatomije 1984. godine i do 2011. godine radi u Zdravstvenom centru odnosno Opštoj bolnici Vršac, a danas radi kao konsultant specijalista patologije, zajedno sa dr Draganom Pešić, takođe konsultantom specijalistom patologije iz Pančeva. Služba ima 1 lekara na specijalizaciji.
Glavni laborant: Jasmina Dimić
Odeljenje patološke anatomije se satoji od laboratorijsko- dijagnostičkog dela i obdukcione sale sa kapelnim prostorom.
Odeljenje obavlja patološko- histološku i citološku dijagnostiku na standardnim H&E preparatima i osnovnim specijalnim bojenjima, kako na bioptičkom tako i na hirurškom materijalu, odnosno obukcionom, uključujući i ex tempore dijagnostiku.
Služba sarađuje sa Institutom za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, gde se za naše pacijente kod kojih postoji potreba, rade imuno-histohemijske analize.
Služba godišnje obradi oko 9 000 patohistoloških kalupa, oko 250 citoloških preparata, oko 50 ex tempore pregleda i 10 kliničkih obdukcija.

Lekari

Ostalo osoblje