Odeljenje urologije

Načelnik službe

Dr med.Valentin Krese

Specijalista urologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal: 250

E-mail:valentinkrese@gmail.com

Glavna Sestra

Ambulanta: 013- 832- 552, 013-839-911 lokal 220
Odeljenje: 013-832-552, 013-839-911 lokal 289

Na odeljenju radi 4 lekara specijalista urologije i 10 medicinskih sestara, od toga 2 sa višom stručnom spremom.
Pripravnost lekara urologa obezbeđena je tokom 24 časa permanentno za sve hitne slučajeve iz urologije i sve neodložne intervencije na odeljenju. Pripravni urolog svakog dana obavi vizitu na odeljenju poslepodne-uveče, a subotom, nedeljom i praznikom ujutru i uveče.

DELATNOST ODELJENJA

Konsultativni pregledi– ambulantni (uz zakazivanje i listu čekanja) i konsultacije iz urologije na poziv iz drugih službi.
Endoskopska dijagnostika : Uretrocistoskopije, cistoskopije (u odvojenoj ambulanti za za endoskopiju).
Ultrazvučni (EHO) pregledi organa urogenitalnog trakta, uključujući i transrektalnu ultrasonografiju prostate (TRUS).
TRUS biopsije prostate.

Rad urološke specijalističke ambulante
Specijalistička ambulanta radi svakim radnim danom od 07-14 časova. Pregledi se zakazuju.
U ambulanti se obavljaju konsultativni pregledi lekara, kateterizacije mokraćne bešike (i zamene katetera), previjanje operativnih rana, dilatacije uretre i druge manje procedure u zavisnosti od slučaja.

Rad na odeljenju

Redovne vizite dva puta dnevno svakog dana ( subotom, nedeljom i praznikom vizite obavlja pripravni urolog).
Uzimanje uzoraka za laboratorijske analize.
Priprema pacijenata za operativno lečenje: laboratorijske analize, EKG, RTG pretrage (skopije, grafije-IVU, retrogradna pijelografija, klasična i po Shevassu)
Druge intervencije: Perkutana cistostomija, dilatacija uretre, toaleta operativnih rana.
Informacije za pacijente i bliže srodnike daje svakog dana lekar koji leči pacijenta.

Operativna urologija

Endoskopske operacije : Transuretralna elektroresekcija prostate, tumora mokraćne bešike i ureterocela, Interna uretrotomija, Elektrokoagulacija manjih tumora (ECT), Dilatacije uretre u lokalnoj anesteziji.
Ureterorenoskopija – endoskopsko rešavanje ureteralne kalkuloze- Lithoclast

Otvorene hirurške procedure

Operacije na bubregu: Nefrektomija, Nefroureterektomija ( kod tumora bubrega i uretera), Pijelolitotomija, Nefrolitotomija, Pijeloplastika (operacija kod stenoze UP segmenta i hidronefroze), Ablacija velikih cista bubrega, Operacija perirenalnog hematoma, Suture bubrega kod traume bubrega, Operacija perinefritičnih abscesa.

Operacije na ureteru: Ureterolitotomije( retko- većina se rešava litoklastom), Povrekonstruktivne operacije kod stenoza i traume uretera, Ureterocistoneostomija ( UCN), Ureterokutaneostomije (kod tumora mokraćne bešike sa odstranjenjem mokraćne bešike).

Operacije na prostati: Transvezikalna adenomektomija (odstranjenje adenoma prostate kroz mokraćnu bešiku metodom po Harris- Hryntschaku).

Radikalna prostatektomija u saradnji sa stručnjacima iz tercijarne ustanove zdravstvene zaštite (Urološka klinika Beograd).

Operacije na genitalnim organima: Operacije hidrocele, varikocele, cista na epididimisima, Orhidektomija, Epididimektomija, Orhidopeksija ( metoda po Shomecheru), Frenulektomija, Cirkumcizija, Parcijalna ili totalna amputacija penisa.

Lekari

Dr med. Gojko Milikić

Lekar opšte medicine
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 289
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med. Zoran Kerču

Lekar na specijalizaciji
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 289
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med. Sanja Sitek

Specijalista urologije
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 289
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med.Josif Miku

Specijalista urologije
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 289
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Ostalo osoblje