Odsek onkologije sa dnevnom bolnicom za dijagnostiku i hemioterapiju

Načelnik službe

Dr med. Ana J. Vekić

Šef odseka onkologije sa dnevnom bolnicom za hemioterapiju
Specijalista onkologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 330

E-mail: obvrsac@eunet.rs

Glavna Sestra

Branka Šarac

Glavna sestra odseka onkologije sa dnevnom bolnicom za hemioterapiju

Viša medicinska sestra

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 330

E-mail: obvrsac@eunet.rs

Ne Odseku onkologije sa dnevnom bolnicom rade dva lekara subspecijalista onkologije kao i pet medicinskih sestara.
U 2011. godini je bilo 6000 pregleda, od toga 500 preventivnih i 4600 intervencija.
RADNO VREME 07-14 časova
PREGLEDI SE NE ZAKAZUJU
Zdravstvene knjižice se primaju od 08-12 časova svakog radnog dana.
Delatnost našeg odseka
– Preventivni pregledi
– klinički pregled dojki
– pregled osoba sa povećanim rizikom za pojavu malignih bolesti
– zdravstveno prosvećivanje obolelih i članova porodice

– Davanje hemioterapije
– Praćenje posle hemioterapije
– Davanje infuzija
– Davanje transfuzija
– Praćenje i kontrola obolelih od malignih bolesti
– Priprema pacijenata za konzilijarne preglede
– Otvorena telefonska linija za pružanje informacija, pomoći i podrške obolelima od malignih bolesti

Lekari

Ostalo osoblje