Odsek za kliničko-mikrobiološku dijagnostiku

Načelnik službe

Glavna Sestra

Delatnosti našeg odseka

U Odseku za kliničko – mikrobiološku dijagnostiku zaposlena su dva lekara specijaliste kliničke mikrobiologije sa parazitologijom i pet laboranata.

Osnovna mikrobiološka praksa

– Mikrobiološka obrada kliničkih uzoraka
– Izolacija i identifikacija uzročnika
– Određivanje osetljivosti uzročnika na antimikrobne lekove

Bakteriološke pretrage

– Aerobna kultivacija, izolacija i identifikacija bakterijskih uzročnika
– Testiranje osetljivosti uzročnika na antimikrobne lekove disk – difuzionom metodom
– iz brisa guše, nosa, jezika
– iz brisa oka, spoljašnjeg ušnog kanala
– iz brisa kože/kožnih promena
– iz uzorka stolice
– iz uzorka krvi ( hemokultura)
– iz uzorka cerebrospinalne tečnosti (likvora)
– iz uzorka aspirata, punktata, bioptata i drugih primarno
sterilnih regija
-iz brisa rana
– vrhova intravenskih katetera
– drena/sadržaja drena
– iz uzoraka mokraće (urinokultura)
– iz brisa vagine, cerviksa
– iz uzorka ejakulata
– iz brisa uretre

Direktni dokaz antigena u kliničkom uzorku

– stolice na toksin A i B Clostridium difficile
– stolica na Rota i Adeno viruse

Serološka pretraga za dokaz reumatoidnih stanja

-ASO – antistreptolizin O lateks aglutinacioni test
( kvalitativno)
Mikološke pretrage
-kultivacija gljiva roda Candida iz različitih kliničkih uzoraka

Parazitološke pretrage

-stolica na jaja crevnih helminata
– perianalni otisak na dokaz Enterobius vermicularis – male
dečije gliste

Obrada ostalih uzoraka u cilju nadzora nad bolničkim infekcijama

Kontrola sterilnosti vode za hemodijalizu

Uzorci nežive okoline : brisevi površina i medicinskih pomagala, brisevi i otisci ruku, uzorci vazduha

Kontrola i nadzor nad sterilizacijskim postupcima

Biološka kontrola sterilizacije

Lekari

Ostalo osoblje