Služba anestezije sa reanimatologijom

Načelnik službe

Dr med.Vesna Milošev

Specijalista anestezije i reanimatologije

ZAMENIK DIREKTORA OPŠTE BOLNICE VRŠAC

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 233
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Glavna Sestra

Ivana Rajaković-Stojković

Glavna sestra odseka intenzivnog lečenja u službi anestezije sa reanimatologijom
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 233
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Glavni medicinski tehničar

Miloš Vuković

Glavni tehničar službe anestezije sa reanimatologijom
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 233
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Služba ARIL ima na specijalizaciji još pet lekara.

Služba ARIL je pokrivena radom 12 medicinskih sestara i 8 anestetičara koji rade u smenskom radu.

Intenzivna nega raspolaže sa 10 kreveta.Rad intenzivne nege obezbedjuje dežurni lekar.U toku prepodneva pacijente zbrinjava jedna prepodnevna i dve smenske medicinske sestre.Opremljena je sa nedovoljnim brojem monitora,ukupno tri i sa dva respiratora,više torakalnih pumpi i drugom potrebnom opremom shodno potrebama naše ustanove.

Služba ARIL pokriva potrebe operativnih grana ustanove.Rad je organizovan u Operacionom bloku i više ambulanti gde se po potrebi rade intervencije u intra venskoj anestesiji.Rad u operacionom bloku odvija se u saradnji sa operatorima.Svaki pacijent preoperativno biva pregledan u anesteziološkoj anbulanti,pri čemu se na osnovu njegovog opšteg stanja i patologije bolesti utvrdi najbezbedniji vid anestesije i to mu se predoči. Našoj ustanovi radimo kratkotrajne anestesije u ginekološkoj,hirurškoj i ortopedskoj ambulanti,a po pozivu i u gastroenterološkoj ambulanti.Operativni program u zavisnosti od potreba pacijenta radi se u opštoj anesteziji ili regionalnoj anesteziji tipa axilarnog ili spinalnog bloka.Operacione sale su dobro opremljene Dregerovim savremenim aparatima za anestesiju,adekvatnim monitoringom i drugom potrebnom opremom.Rad se odvija u 5 operacionih sala,po operativnim danima.Najviše je pacijenata sa hirurškom problematikom,zatim ginekološkom itd.Kratkotrajnih iv anestezija najviše uradimo na ginekološkom odeljenju u njihovoj ambulanti za intervencije

Lekari

Dr med. Slađan Mitić

Lekar na specijalizaciji
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal:233
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med.Srba Nikolić

Lekar na specijalizaciji
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal:233
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med. Sanja Juščak

Specijalista anestezije i reanimatologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 233
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med. Maja Ivanović

Specijalista anestezije i reanimatologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 233
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med.Sandra Varađan

Specijalista anestezije sa reanimatologijom
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal:233
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med.Gordana D.Gašpar

Specijalista anestezije sa reanimatologijom
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal:233
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Ostalo osoblje