Služba gastroenterologije

Načelnik službe

Dr med.Verica Zorić

Specijalista interne medicine, subspecijalista Gastroenterologije
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal:242
E-mail:vericazoric@yahoo.com

Glavna Sestra

Slađana Lazar

Glavna sestra gastroenterologije
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 242
E-mail:: s.lazar@obvrsac.com

Informacije: Zakazivanje pregleda, svakog radnog dana od 7- 8h lično ili na telefon: 013/839-911; 832-552; 832-471; 832-425 na lokal 205
• Lista čekanja na prvi specijalistički pregled je do 30 dana. Za ostale preglede do 2 meseca.
• Peroralna fiberpanendoskopija (EGDS) do 1 mesec
• Kolonoskopija do 6 meseci
Procedure:
• Gastroenterološka dijagnostika i endoskopsko lečenje + endoskopska hemostaza krvarećih lezija na gornjem i donjem GIT-u.
• Lečenje radijacionog proktitisa- APC
• Polipektomija na želucu i kolonu
U toku jedne godine se u Službi uradi oko 500 kolonoskopija, 700 ezofagogastroduodenoskopija, 200 polipektomija i 30 do 50 hemostaza na gornjem i donjem GIT-u a hemostaza na gornjem i donjem GIT-u 30 do 50 godišnje.
Oprema u gastroenterološkoj ambulanti
• Video stub (OLYMPUS-exera II)
• Kolonoskop (OLYMPUS)
• Gastroskop (OLYMPUS)

Lekari

Dr med.Anja Grozdić

Lekar na specijalizaciji

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal:242

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr sci.med.Vladan N.Petrović

Specijalista interne medicine

Subspecijalista gastroenterologije i hepatologije
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 242
E-mail:v.petrovic56@hotmail.com

Ostalo osoblje