Služba opšte hirurgije

Načelnik službe

Glavna Sestra

Hirurška služba spada u red najstarijih i osnovnih odeljenja OB“Vršac“. Nastankom bolnice formirano je hirurško odeljenje, čije je osnove savremene organizacije postavio Prim dr Stevan Ćirić, koja je prvobitno bila smeštena u zgradi bivšeg sanatorijuma, da bi se kasnije premestila u zgradu novosazidane bolnice, gde se i sada nalazi. Prvobitno, u okviru hirurgije su se nalazle i ortopedija, urologija i anestezija se intenzivnim lečenjem, koja su se 1986. god. odvojili u zasebne službe. Organizacijski, hirurška služba, sastoji se iz dva odvojena odseka, septičkog i aseptičkog. Hirurška služba ima 6 lekara specijalista, 5 lekara na specijalizaciji i 20 sestara od kojih su dve sa VSS. Odeljenje ima 50 postelja: 30 postelja na hirurgiji „A“ i 20 na hirurgiji „B“. Pored ovoga hirurgija koristi i 10 kreveta intenzivne nege za pacijente koji se u teškom opštem stanju, pre i nakon operativnog lečenja, kao i za pacijente kojima je potrebna intenzivna nega i lečenje.
Hirurška služba se u okviru svojih delatnosti bavi:
– ambulantno- polikliničkim radom, koji se odvija u hirurškoj ambulanti (lok. 219) i prijemnoj hirurškoj ambulanti (lok. 239)
– dijagnostikom (u okviru koloproktologije rektoskopijom i anoskopijom), a okviru vaskularne hirurgije color doppler scaningom.
– operativnim i medikamentoznim lečenjem
U okviru operativnog lečenja obuhvaćena je elektivna i urgentna abdominalna patologija,laparoskopska hirurgija, hirurgija hernija, vaskularna hirurgija, onkološka hirurgija, hirurgija dojke, hirurgija rana i opekotina.
U okviru svakodnevnog rada vrši se vizita ujutru i uveče, dok se obilazak pacijenata i pregledanje pristiglih rezultata, kao i planiranje programa za naredne dane vrši u 13.30 h.
Hirurška služba 24 časa vrši zdravstvenu delatnost i to u prvoj smeni u punom sastavu, drugu smenu uz obezbeđivanje i zbrinjavanje hitnih i urgentnih stanja pomoću jednog lekara specijaliste i pripravnih hirurga i drugih specijalnosti hirurških grana (ortopeda, urologa, otorinolaringologa, oftalmologa). Noćni rad se obezbeđuje dežurstvom lekara specijalista hirurških grana i pripravnih specijalista odgovarajuće hirurške grane.

Lekari

Dr med. Nikola Dolovac

Specijalista opšte hirurgije, subspecijalista onkologije

Načelnik operacionog bloka sa sterilizacijom

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal:215

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Ostalo osoblje