Odeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije

Načelnik službe

Glavna Sestra

Sonja Serdinac

Glavna sestra odeljenja fizikalne medicine i rehabilitacije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 326

E-mail: obvrsac@eunet.rs

Ambulantni pregledi se obavljaju svakog dana od 08:00-11:00h
Posete pacijentima : Utorkom, četvrtkom I subotom od 14:00 do 15:00h I nedeljom od 13:30 do 14:30h
U Odeljenju za Fizikalnu medinicu i rehabilitaciju rade jedan lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i jedan lekar koji je na specijalizaciji, dva visoka strukovna fizioterapeuta, jedan viši fizioterapeut I 8 medicinskih sestara. Odeljenje raspolaže sa 28 bolesničkih postelja, sa ranim rehabilitacionim tretmanom koji se sprovodi na drugim odeljenjima (ortopedija, hirurgija, interno..).
Fizikalna terapija se sprovodi kod:
*degenerativnih oboljena koštano-zglobnog sistema
*povreda koštano zglobnog sistema (konzervativno i operativno lečenih)
*nakon ugradnje proteza (kukovi, kolena)
*kod neuroloških pacijenata
*nakon neurohiruških operacija
* nakon amputacije ekstremiteta
Terapijske procedure koje se sprovode:
*Elektroterapija ( Dijadinamične struje, IFS, SG, EF lekova)
*Magnetoterapija
*Elektrostimulacija
*Ultrazvučna terapija
*Termoterapija
*Krioterapija
*Kineziterapija
*Obuka za koriščenje pomagala
*Priprema za protetisanje nakon amputacija

Lekari

dr Danijela Radošević

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 326

E-mail: obvrsac@eunet.rs

Albertina Popa-Janeš

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 326

E-mail: obvrsac@eunet.rs

Ostalo osoblje