Specijalistička pneumoftiziološka ambulanta

Načelnik službe

Lekari

Rada Radić

Medicinska sestra
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 305
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Ostalo osoblje