Oglas-za-prijem-u-radni-odnos-27.01.2021.godine-dipl.farmaceut-na-neodredeno-vreme

* Oglas-za-prijem-u-radni-odnos-na-odredeno-vreme-Dok.med_.spec_.-patologije
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Biotech Logistic
Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – ECOTRADE BG d.o.o.
Plan javnih nabavki – izmena
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – B Braun
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Medi Labor
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Sinofarm
Plan javnih nabavki
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Uni-Chem
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Yunycom
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Phoenix Pharma
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Omni Medical
Oglas za prijem u radni odnos 28.09.2020.godine-spec. interne medicine na 6 meseci
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Adoc
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Stiga
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Superlab
* Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Bimida
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Engel
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Farmalogist
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Magna Pharmacia
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Medalex
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Sutura Medic
Oglas za prijem u radni odnos 2020-24.09.2020
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Beohem-3
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Dunav-Plast
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Galen-Fokus
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Inel Medik
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – INPHARM
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Medinic
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Ogranak Olympus Czech Group s.r.o.
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – TORLAK
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – BioGnost S
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – VELEBIT
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – DND COMMERCE
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – GOSPER
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – ORTHOAID
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – ProMedia
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – VICOR
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – ZEM FARM
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – DIJAGFARM
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – LABRA
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – TT MEDIK
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru – SN MEDIC
Oglas za prijem u radni odnos 15.09.2020.godine-dr med-radiolog na tri meseca
Obaveštenje o obustavi postupka- Medicinski potrošni materijal
Odluka o izmeni odluke – Medicinski potrošni materijal 2
Odluka o izmeni odluke – Medicinski potrošni materijal
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Medicinska oprema partija 4
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Medicinska oprema partija 1
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Medicinska oprema partija 3
Odluka o dodeli ugovora – Medicinski potrošni materijal
Odluka o obustavi postupka – Medicinski potrošni materijal
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru – Medicinska oprema partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka – Medicinska oprema
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Zamena rendgenske cevi na generatoru SUPERIX 712 MP
Odluka – Medicinska oprema
Odluka o obustavi postupka – Med. oprema
Oglas za prijem u radni odnos 04.08.2020
Pojašnjenje konkursne dokumentacije – Medicinski potrošni materijal
Plan javnih nabavki
Izmena konkursne dokumentacije – Medicinski potrošni materijal
Pojašnjenje konkursne dokumentacije – Medicinski potrošni materijal
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Goriva 2020
Izmena konkursne dokumentacije – Zamena rendgenske cevi na generatoru SUPERIX 712 MP
Konkursna dokumentacija Prečišćen tekst – Zamena rendgenske cevi na generatoru SUPERIX 712 MP
Оbaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – Zamena rendgenske cevi na generatoru SUPERIX 712 MP
Konkursna dokumentacija – Zamena rendgenske cevi na generatoru SUPERIX 712 MP
Poziv za podnošenje ponuda – Zamena rendgenske cevi na generatoru SUPERIX 712 MP
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Usluge održavanja informacionog sistema Heliant 2020
Izmena konkursne dokumentacije – Medicinski potrošni materijal 1
Konkursna dokumentacija – Medicinski potrošni materijal prečišćen tekst 3
Konkursna dokumentacija – Medicinska oprema ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Medicinski gasovi
Pojašnjenje konkursne kokumentacije – Medicinski potrošni materijal
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Ugradni materijal u hirurgiji – Stapleri
Pojašnjenje konkursne dokumentacije – Medicinski potrošni materijal 2020
Izmena konkursne dokumentacije – Medicinski potrošni materijal 2020
Konkursna dokumentacija -Medicinski potrošni materijal prečišćen tekst 2
Izmena konkursne dokumentacije – Medicinski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija -Medicinski potrošni materijal prečišćen tekst
Oglas za prijem u radni odnos 07.07.2020
Poziv za podnošenje ponuda – Medicinska oprema
Konkursna dokumentacija – Medicinska oprema
Odluka o dodeli ugovora odrzavanje poslovnog i ZIS HELIANT
Poziv za podnošenje ponuda – Medicinski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija -Medicinski potrošni materijal
Odluka o dodeli ugovora medicinski i tehnicki gasovi
Odluka o dodeli ugovora gorivo
3 Konkursna dokumentacija – Usluge odravanja informacionog sistema Heliant 2020
4 Poziv za podnošenje ponuda – Usluge odravanja informacionog sistema Heliant 2020
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Lekovi i lekovi sa D liste 3
3 Konkursna dokumentacija – Medicinski i tehnički gasovi 2020
4 Poziv za podnošenje ponuda – Medicinski i tehnički gasovi 2020
Odluka o dodeli ugovora Ugradni materijal u hirurgiji stapleri
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Lekovi i lekovi sa D liste 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije – Goriva 2020
3 Konkursna dokumentacija – Goriva 2020
4 Poziv za podnošenje ponuda – Goriva 2020
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Lekovi i lekovi sa D liste 1
Konkursna dokumentacija – Ugradni materijal u hirurgiji Stapleri
Poziv za podnošenje ponuda – Ugradni materijal u hirurgiji – Stapleri
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Ugradni materijal u ortopediji partija 2
Obaveštenje o zaklj. ugovorima – Implantati za kukove i kolena 1 kvartal
Obaveštenje o zaklj. ugovorima – Citostatici sa liste B i liste D liste lekova 1 kvartal
Obaveštenje o zaklj. ugovorima – Graftovi 1 kvartal
Obaveštenje o zaklj. ugovorima – Lekovi sa liste A i liste A1 liste lekova 1 kvartal
Obaveštenje o zaklj. ugovorima – Lekovi sa liste B i Liste D liste lekova 1 kvartal
Obaveštenje o zaklj. ugovorima – Lekovi sa liste C 1 kvartal
Obaveštenje o zaklj. ugovorima – Lekovi sa liste lekova 1 kvartal
Obaveštenje o zaklj. ugovorima – Lekovi za lečenje hemofilije 1 kvartal
Obaveštenje o zaklj. ugovorima – Lekovi za lečenje hemofilije ponovljen postupak 1 kvartal
Obaveštenje o zaklj. ugovorima – Materijal za dijalizu – po tipu dijalizne mašine 1 kvartal
Obaveštenje o zaklj. ugovorima – Materijal za dijalizu – zajednički materijal za sve tipove dijaliznih mašina 1 kvartal
Obaveštenje o obustavi postupka – Lekovi i lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaklj ugovoru – Usluge obezbeđenja objekata
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Ugradni materijal u ortopediji partija 1
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Ugradni materijal u ortopediji partija 3
* Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Materijal za higijenu
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Namirnice za ishranu pacijenata 7
Odluka – Lekovi i lekovi sa D liste
Odluka o obustavi – Lekovi i lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Namirnice za ishranu pacijenata 6
Odluka – Obezbeđenje objekata
Odluka – Ostali ugradni materijal u ortopediji
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Namirnice za ishranu pacijenata 4
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Namirnice za ishranu pacijenata 5
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- Materijal za hemodijalizu partija 2 i 3
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Namirnice za ishranu pacijenata 2
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Namirnice za ishranu pacijenata 3
Poziv za podnošenje ponuda – Lekovi i lekovi sa D liste
Konkursna dokumentacija – Lekovi i lekovi sa D liste
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Namirnice za ishranu pacijenata 1
Konkursna dokumentacija – Ostali ugradni materijal u ortopediji
Poziv za podnošenje ponuda – Ostali ugradni materijal u ortopediji
Pojašnjenje konkursne dokumentacije – Usluge obezbeđenja objekata
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Reagensi Mini Vidas
Konkursna dokumentacija – Usluge obezbeđenja objekata
Poziv za pondošenje ponuda – Usluge obezbeđenja objekata
Odluka o dodeli ugovora – Namernice za ishranu pacijenata 1
Odluka o dodeli ugovora – Namernice za ishranu pacijenata 2
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Partija 1 Mat. za hemodijalizu
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Usluge preuzimanja i zbrinjavanja otpada Partija 1
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Usluge preuzimanja i zbrinjavanja otpada Partija 2
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Kancelarijski materijal
Odluka o dodeliugovora materijal za hemodijalizu
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Popravka sistema parne kotlarnice
Odluka o dodeli ugovora – Medicinski otpad
Pojašnjenje konkursne dokumentacije-Namirnice za ishranu pacijenata
Konkursna dokumentacija Пречишћен текст – Namirnice za ishranu pacijenata
Измена конкурсне документације – Namirnice za ishranu pacijenata
Odluka o dodeli ugovora – Kancelarijski materijal
Odluka o dodeli ugovora – Materijal za higijenu
Konkursna dokumentacija – Materijal za hemodijalizu 2020
Poziv za podnošenje ponuda – Materijal za hemodijalizu 2020
Poziv za podnošenje ponuda – Usluge tretmana medicinskog i opasnog otpada
Коnkursna dokumentacija – Usluge tretmana medicinskog i opasnog otpada 2020
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru- Ugradni materijal u ortopediji partija 2
3 Konkursna dokumentacija – Namirnice za ishranu pacijenata
4 Poziv za podnošenje poziva – Namirnice za ishranu pacijenata 2020
Dopuna konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija Prečišćen tekst –  Kancelarijski materijal
Оbaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda -Kancelarijski materijal
Konkursna dokumentacija- Materijal za higijenu 2020
Poziv za podnošenje ponuda – Materijal za higijenu 2020
3 Konkursna dokumentacija – Kancelarijski materijal 2020
4 Poziv za podnošenje ponuda – Kancelarijski materijal 2020
Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme
Odluka o dodeli ugovora – Popravka sistema parne kotlarnice
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – 2 Ugradni materijal u ortopediji partija 1
Oglas za prijem u radni odnos – Opšta bolnica Vršac
Појашњење конкурсне документације – Popravka sistema parne kotlarnice
Izmena konkursne dokumentacije – Popravka sistema parne kotlarnice
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – Popravka sistema parne kotlarnice
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Ugradni materijal u ortopediji partija 1
Konkursna dokumentacija – Popravka sistema parne kotlarnice
Poziv za podnošenje ponuda – Poravka sistema parne kotlarnice
Odluka o dodeli ugovora ugradni materijal ortopedija 2
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Ugradni materijal u ortopediji partija 4
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru -Prirodni gas 2020
Poziv za podnošenje ponuda – Ugradni materijal u ortopediji
Конкурсна документација – Ugradni materijal u ortopediji
Obaveštenje o obustavi postupka – Ugradni materijal u ortopediji
Odluka o dodeli ugovora – Prirodni gas 2020
Odluka o dodeli ugovora – Ugradni materijal u ortopediji
Odluka o obustavi postupka – Ugradni materijal u ortopediji
Konkursna dokumentacija Ugradni materijal u ortopediji
Poziv za podnošenje ponuda Ugradni materijal u ortopediji
Obaveštenje o zaklj. ugovoru
Obaveštenje o zaklj. ugovora
Konkursna dokumentacija – PRIRODNI GAS 2020
Poziv za podnošenje ponuda – PRIRODNI GAS 2020
Obaveštenje o zaklj. ugovoru – Servisiranje i popravka med. opreme proizvođača Drager Medical partije 1,2 i 5
Obaveštenje u zaklj. ugovoru – Reagensi ABX MICROS 60 I ABX MICROS EMI CRP
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru – Servisiranje i popravka med. opreme Drager partije 3 i 4
Odluka o izmeni ugovora ortopedski implanti partija1
Odluka o izmeni ugovora ortopedski implanti partija2
Odluka o dodeli ugovora osiguranje imovine i zaposlenih
Odluka o dodeli ugovora popravka bolnickog lifta
* Konkursna dokumentacijaUsluge osiguranja PREČIŠĆEN TEKST
* Izmena konk. dokumentacije- Usluge osiguranja imovine i zaposlenih
Konkursna dokumentacija-Usluge osiguranja 2019
Poziv za podnošenje ponuda- Usluge osiguranja 2019
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru- Uni-Chem
Pоziv za podn. ponuda-Popravka bolničkog lifta za transport pacijenata
Konkursna dokumentacija-Popravka bolničkog lifta za transport pacijenata
Odluka o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti
Odluka o dodeli ugovora, servisiranju i popravci med. opreme proizvođača Drager Medical
Obaveštenje o zaklj. okvirnom sporazumu-Reagensi ABX MICROS 60 I ABX MICROS EMI CRP
POJASNJENJE SERVIS MED OPREME DREGER 14 2019
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru-Med. potrošni materijal Primax
Konkursna dokumentacija- SERVIS OPREME DRAGER
Poziv za podnošenje ponuda- SERVIS OPREME DRAGER
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru. Med. potrošni materijal Pregovarački postupak
Оbaveštenje o obustavi postupka-Med. potrošni materijal 1
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- Održavanje informacionog sistema Heliant
Odluka o zaklj. okvirnog sporazuma – ABX Micros 60 i ABX Micros EMI CRP
Obaveštenje o zaklj. ugovoru. Fresenius 14
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru-Fresenius 12
Odluka – Održavanje poslovnog i ZIS Heliant
Odluka o obustavi postpuka – Med.potr.materijal pregovarački postupak
POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA
Konkursna dokumentacija- Reagensi kontrole krvi za hematologiju za aparat ABX MICROS 60 i ABX MICROS EMI CRP
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- STIGA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA-MED. POTROŠNI MATERIJAL PREGOVARAČKI POSTUPAK 2019
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka-Med. potrošni materijal 2019
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru- SUPERLAB
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- OLYMPUS CZECH GROUP
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- TORLAK
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- MS GLOBALMEDIC TRADE
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru- PHOENIX PHARMA
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru- MEDILABOR
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- TERMOMED
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- GALEN FOKUS
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- B BRAUN ADRIA RSRB
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru-PAN STAR
Obaveštenje o zaklj. ugovoru-ZEM FARM
Obaveštenje o zaklj. ugovoru-YUNYCOM
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- PANONIJA PHARM
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- Medalex
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- LAVIEFARM
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru- FARMALOGIST
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- NEOMEDICA
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- MAGNA PHARMACIA
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- ECO TRADE BG
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru-Sutura Medic
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru-ADOC
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru- VELEBIT
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru- INEL MEDIK
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru- Bimida
Obaveštenje o zaklj. ugovoru-SINOFARM
Obaveštenje o zaklj. ugovoru-DND COMMERCE
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- ENGEL
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- BEOHEM-3
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru-BioGnost S
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru- ProMedia
Оbaveštenje o zaklj. ugovoru- Medinic
Obaveštenje o zaklj. ugovoru-Vicor
Obaveštenje o zaklj. ugovoru-Omni Medikal
Obaveštenje o zaklj. ugovoru-GASOVI Messer Tehnogas AD
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- SN Medic
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- Orthoaid
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- Dunav Plast
Obaveštenje o zaklj. ugovoru- Biotech Logistic
Обавештење о закљ. уговору 2 – Meдицински потрошни материјал 2019
Обавештење о закљ. уговору 1 – Meдицински потрошни материјал 2019
Обавештење о обустави поступка-Мед. потр. материјал
Konkurs – Izbor direktora
Обавештење о закљученом уговору-ГОРИВА 2019
Odluka – Medicinski i tehnički gasovi
Odluka o izmeni odluke – Med. potrošni materijal
Odluka o obustavi postupka – Med. potrošni materijal
Обавештење о закљученом уговору-Д листа
Odluka – Medicinski potrošni materijal 2019. 1.deo
Odluka – Medicinski potrošni materijal 2019. 2.deo
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Д ЛИСТА
POZIV ZA PODNOS PONUDA GASOVI 2019
конкурсна документација – медицински и технички гасови 2019
Odluka o dodeli ugovora-goriva 2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-МЕДИКУНИОН Д ЛИСТА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ГОРИВА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ГОРИВА
obaveštenje o obustavi postupka-д листа
Odluka o obustavi postupka – D lista
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ-ПАРТИЈА 1
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ-ПАРТИЈА 2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ-ПАРТИЈА 3
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ-ПАРТИЈА 4
Odluka – Lekovi sa D liste
Појашњење конкурсне документације -Мед. потрошни материјал
Обавештење о закљученом оквирном споразуму-ПАРТИЈА 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму-ПАРТИЈА 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму-ПАРТИЈА 3
Обавештење о закљученом оквирном споразуму-ПАРТИЈА 4
конкурсна документација-МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 PRECISCEN TEKST
IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE-MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL 2019
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – Laboratorijski reagensi
Позив за подношење понуда-Медицински потрошни материјал 2019
конкурсна документација-МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму-Реагенси OPTI CCA TS2
Odluka o zakljucenju okvirnog sporazuma Reagensi za automatski analizator urina FUS2000
ISPRAVKA KONK DOK REAGENSI 06 2019
KONK DOKUM OKVIRNI SPORAZUM UNI CEL DXL 600 BECKMAN I ACL ELITE 2019 PRECISCENI TEKST
OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA REAGENSI 06 2019
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – Reagensi za MINI VIDAS
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – Reagensi gasni analizator Opti CCA- TS2
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ-Лекови са Д листе 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
KONK DOKUM OKVIRNI SPORAZUM UNI CEL DXL 600 BECKMAN I ACL ELITE 2019 PRECISCENI TEKST
DOPUNA KONK DOKUM REAGENSI 06 2019
* OBAVESTENJE O PRODUZ ROKA-Лекови и лекови са Д листе
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Д ЛИСТА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-СТАПЛЕРИ
Kонкурсна документација-Д ЛИСТА
Позив за подношење понуда-Д ЛИСТА
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда-Mini Vidas
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- Реагенси за гасни анализатор OPTI CCA TS2
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Mini Vidas
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Реагенси за аутоматски анализатор FUS 2000
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-Реагенси за гасни анализатор OPTI CCA TS2
Конкурсна документација-Реагенси за аутоматски анализатор урина FUS 2000
Позив за подношење понуда-Реагенси за аутоматски анализатор урина FUS 2000
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-РЕАГЕНСИ ЗА АПАРАТ MINI VIDAS ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Позив за подношење понуда-Реагенси-Mini Vidas ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Odluka o dodeli ugovora – Stapleri
Конкурсна документација-оквирни споразум РЕАГЕНСИ ЗА ГАСНИ АНАЛИЗАТИР OPTI CCA-TS2
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ГАСНИ АНАЛИЗАТОР OPTI CCA-TS
Oбавештење о закљ. уговору- Fresenius партија 2
Oбавештење о закљ. уговору- Fresenius партија 3
Oбавештење о закљ. уговору- Fresenius партија 5
Обавештење о закљ. уговору- Fresenius партија 6
Обавештење о закљ. уговору- Fresenius партија 8
Обавештење о закљ. уговору- Fresenius партија 10
Обавештење о закљ. уговору- Fresenius партија 12
Обавештење о закљ. уговору- Fresenius партија 13
Обавештење о закљ. уговору- Fresenius партија 14
Обавештење о закљ. уговору-Fresenius партија 1
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- СТАПЛЕРИ 2019
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА- СТАПЛЕРИ 2019
Обавештење о закљ. уговору- VIOPROM
KONK DOKUM OKVIRNI SPORAZUM UNI CEL DXL 600 BECKMAN I ACL ELITE 2019
POZIV ZA PODNOS PONUDA UniCel DXI BECKMAN I ACL ELITE 2018
Обавештење о закљ. уговору- КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ
Обавештење о закљ. уговору- ПАЛАНКА ПРОМЕТ
Oбавештење о закљ. уговору на основу Оквирног споразума- Дијализа MS Global Medical Trade
Обавештење о закљ. уговору на основу Оквирног споразума- ДИЈАЛИЗА B. BRAUN ADRIA
Обавештење о закљ. уговору на основу Оквирног споразума- Дијализа NIPRO Medical
Обавештење о закљ. уговору на основу Оквирног споразума-Дијализа ECOTRADE BG
Обавештење о закљ. уговору-ПОВРТАР
Обавештење о закљ. уговору- НЕДЕЉКОВИЋ
Обавештење о закљ. уговору-ПЕКАРА 1 МАЈ
Обавештење о закљ. уговору-СЕЛЕКТА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ-СИГМА АЗ
Обавештење о закљученом уговору-КРУНА КОМЕРЦ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАК. УГОВОРУ-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Oбавештење-Материјал за хемодијализу 2
Обавештење -Материјал за хемодијализу 1
Обавештење- Материјал за хемодијализу 3
Обавештење- Материјал за хемодијализу 13
Обавештење-Материјал за хемодијализу 5
Обавештење-Материјал за хемодијализу 6
Обавештење-Материјал за хемодијализу 8
Обавештење–Материјал за хемодијализу 10
Обавештење-Материјал за хемодијализу 12
Обавештење-Материјал за хемодијализу 14
Ispravka odluke – Namirnice za ishranu pacijenata
Odluka – Usluge obezbeđenja objekta 2019
Odluka – Namirnice za ishranu 2019. 1
Odluka – Namirnice za ishranu 2019. 2
Odluka o dodeli ugovara medicinske opreme
Обавештење о закљученом уговору-Канцеларијски материјал
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ОРТОПЕДСКИ ИМПЛАНТИ 2019
КОНКУРСНА ДОК. УСЛУГЕ ОБЕЗБЕђЕЊА ОБЈЕКАТА 2019
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА 2019
Pojašnjenje – Nabavka medicinske opreme
ISPRAVKA KONK DOKUM MED OPREMA 05 2019.
Pojašnjenje II-med.oprema
Обавештење о закљ. уговору-Услуге преузимања и збрињавања опасног и инфективног отпада 2019
Обавештење о закљ. уговору-Услуге преузимања и збрињавања опасног и инфективног отпада
POJASNJENJE MEDICINSKA OPREMA 05 2019
Odluka o zaključenju okvirnih sporazuma – Mat. za hemodijalizu 2019
KONKURSNA DOKUM MEDICINSKA OPREMA 2019
POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA MEDICINSKA OPREMA 05 2019
Odluka – Preuzimanje i zbrinjavanje opasnog i infektivnog med.otpada 2019
Odluka o dodeli ugovora kancelarijski materijal
Odluka o dodeli ugovora materijal za higijenu
Koнкурсна документација-НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ ПАЦИЈЕНАТА 2019
Позив за подношење понуда-НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ ПАЦИЈЕНАТА 2019
Odluka – Ortopedski implanti
Конкурсна документација-Услуге преузимања и збрињавања опасног и инфективног мед. отпада
Позив за подношење понуда-Услуге преуњимања и збрињавања опасног и инфективног мед. отпада
Конкурсна документација- Материјал за хигијену 3
Позив за подношење понуда-Хигијена 4
Конкурсна документација-Канцеларијски материјал
Позив за подношење понуда-Канцеларијски материјал
KONK DOKUM MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU OKVIRNI SPORAZUM 2019
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU OKVIRNI SPORAZUM
Poziv za podnošenje ponuda- Ortopedski implanti- Fiksatori po Mitkoviću
KONK DOKUM MITKOVIC I OSTALI UGR MAT
IZMENA KONK DOK PRIRODNI GAS
POJASNJENJE PRIRODNI GAS 01 02 2019
KONK DOKUM PRIRODNI GAS 2019
POZIV ZA PODNOS PONUDA PRIRODNI GAS 2019
Ispravka odluke – Ortopedski implanti
Odluka o obustavi postupka – Med. potrošni
Odluka – Implanti
Odluka – Osiguranje
KONK DOKUM PREGOVARACKI POST MED POTR MAT 11 2018
OBAVESTENJE PORTAL PREGOVARACKI MED POTR MAT 2018
KONK DOKUM SERVIS DRAEGER 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDE SERVIS DRAGER 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA ORTOP IMPLANTI 2019
КОNK DOKUM IMPLANTI OKVIRNI SPORAZUM 2019
KONK DOKUM SERVIS MED OPREME MINDRAY 2018
POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA SERVIS MINDRAY 2018
Odluka – Heliant
KONK DOK POPRAVKA LIFTA 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA POPRAVKA LIFTA 2018
Odluka ABX
KONK DOKUM JNMV- HELIANT 2018
POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA HELIANT 2018
KONK DOKUM REAGENSI ZA KRVNE SLIKE ABX MICROS I HORIBA 15 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA REAGENSI ZA KRVNE SLIKE ABX MICROS 15 2018
IZMENA KONK DOKUM TRANSFUZIJA 14 2018
OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA TRANSFUZIJA 14 2018
KONK DOKUM MAT ZA TRANSF 14 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA TRANSFUZIJA 2018
Obaveštenje o podnetom zahtevu
KONK DOKUM GORIVA 2018
POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA GORIVA 2018
Odluka – Med. i tehnički gasovi
Odluka – Med. potrošni materijal
Odluka – Servisiranje aparata za HD
Odluka kolonoskop i respirator
KONK DOKUM JNMV SERVIS FRESENIUS 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA GASOVI 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA SERVIS FRESENIUS 2018
КОNK DOKUM MED GASOVI 2018
Odluka o dodeli ugovora med.potrošni materijal
POJASNJENJE MED OPREMA 10 2018
IYMENA KONK DOKUM MED POTR MAT 08 2018
OBAVESTENJE O PRODUZ ROKA MED POTR MAT
POJASNJENJE III 13 07 2018
POJASNJENJE MED POTR MAT II 13 07 2018
* DOPUNA KONK DOKUM MED POTR MAT 08 2018
IZMENA KONK DOK KOLONOSKOP I RESPIRATOR
IZMENA KONK DOKUM MED POTR MAT 05 07 2018
POJASNJENJE 08 2018 04.07.
KONK DOKUM KOLONOSKOP I RESPIRATOR
POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA KOLONOSKOP I RESPIRATOR
IZMENA KONK DOKUM UniCel, Beckman i ACL 19 06 2018
IZMENA KONK DOKUM BECKMAN ACL UNI CEL
POJASNJENJE MED POTROSNI MAT 08 2018
KONK DOKUM MED POTR MAT 2018
POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA MED POTR MAT 2018
* KONK DOKUM JNMV D LISTA 2018
KONK DOKUM PREGOVARACKI BEZ OBJAVLJ POZIVA MINI VIDAS 2018
OBAVESTENJE O POKR PREGOVAR POST MINI VIDAS 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA D LISTA 2018
KONK DOKUM PREGOVARACKI POST URINSKE TRAKE 2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА PRIMAX URIN TRAKE
KONK DOKUM UNI CEL DXL 600 800 BECKMAN I ACL ELITE 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA UniCel DXI BECKMAN I ACL ELITE 2018
Odluka namirnice
KONK DOKUM BS 800 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA LAB REAG BS 800
POZIV ZA PODNOS PONUDA GASNI ANALIZATOR 08 2018
KONK DOKUM JNMV GASNI ANALIZ OPTI CCA TS2
KONK DOKUM STAPLERI 2018
KONK DOKUM USLUGE OBEZBEDJENJA 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA OBEZBEDJENJE 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA STAPLERI 2018
Odluka higijena
Odluka medicinska oprema
Odluka hemodijaliza
Odluka medicinski otpad
* POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA MAT ZA HIGIJENU 2018
KONK DOKUM MATERIJAL ZA HIGIJENU 2018
POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA KANCELARIJSKI MAT 2018
KONK DOKUM KANCELARIJSKI MAT 2018
POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA MED OTPAD 2018
КОNK DOKUM MED OTPAD 2018
KONK DOKUM NAMIRNICE 2018
KONK DOKUM DIJALIZA PREGOVARACKI POST 2018
OBAVESTENJE O POKR PREGOV POST MAT ZA HEMODIJALIZU FRESENIUS
POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA NAMIRNICE 2018
KONK DOKUM UZ DOPLER I RTG OTV POST 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA UZ KOLOR DOPLER I RENDGEN 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA MAT ZA DIJALIZU
KONK DOKUM MAT ZA HEMODIJALIZU 2018
Odluka implantanti
KONK DOKUM ORTOP IMPLANTI 2018
ODLUKA O OBUSTAVI POST OSTALI UGRADNI MAT U ORTOPEDIJI 2018
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA MITKOVIC 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA JNMV MITKOVIC 2018
KONK DOKUM JNMV MITKOVIC 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA ORTOP IMPLANTI 2018
KONK DOKUM ORTOP IMPLANTI 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA OSTALI UGR MAT U ORTOP 2018
КОNK DOKUM OSTALI UGRAD MAT 2018
KONK DOKUM PRIRODNI GAS 2018
POZIV ZA PODNOS PONUDA PRIRODNI GAS 2018
PRAVILNIK UZBUNJIVANJE OB VRSAC

INTERNI AKT
Izveštaj o izvršenju plana nabavki OB Vršac za 2014. godinu
PLAN NABAVKI ZA 2015. GODINU