Etički odbor jeste stručno telo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike.

1. dr. Dragan Nackov, predsednik
2. dr. Gabrijela Gojka
3. dr.Gligorije Almažan
4. Vladimir Kralj
5. Ratko Jovančić
6. Biserka Skorić
7. Julijana Nastić

Etički kodeks

Odluka o formiranju Etičkog odbora