STANJE ZALIHA LEKOVA I SANITETSKOG MATERIJALA – Februar 2019.

zalihe_lekova

 

U skladu sa članom 12. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019.godinu objavljujemo sledeće izveštaje:

L_19.02.2019.
M_19.02.2019.

L_18.02.2019.

M_18.02.2019.

L_14.02.2019.

M_14.02.2019.

L_13.02.2019.

M_13.02.2019.

L_12.02.2019.
M_12.02.2019.
L_11.02.2019.
M_11.02.2019.
STANJE ZALIHA SANITETSKOG MATERIJALA – 10.02.2019.

STANJE ZALIHA LEKOVA – 10.02.2019.