Dobrodosli na WEB prezentaciju OB Vršac!

Opšta bolnica Vršac je samostalno počela da funkcioniše izdvajanjem iz Zdravstvenog centra Vršac 2009. godine, kada je dobila status opšte bolnice. OB Vršac  slavi  treću  godišnjicu 29.05.2012. godine.
Opšta bolnica Vršac obezbeđuje sekundarnu zdravstvenu zaštitu u delu  Južnog Banata koji obuhvata opštine Vršac , Plandište, Bela Crkva i Alibunar. Sastoji se od 30 organizacionih jedinica koje deluju na jednom lokalitetu, sa ukupno 497 zaposlenika.
Uz uobičajene informacije o ustanovi, na našim stranicama možete proveriti područja rada naših službi , ukratko se informisati o kućnom redu, lokaciji pojedinih odeljenja.

 Radno vreme operatera na telefonskim centralama je od 7:00 do 21:00 sati. Za potrebe hitnih stanja svi telefonski pozivi van navedenog radnog vremena, preusmeriće  se u prijemne bolničke ambulante  za urgentna stanja i Službu hitne medicinske pomoći pri Domu zdravlja.

Misija
Opšta bolnica Vršac definisana je da zadovolji potrebe za specijalističko-konsultativnom i bolničkom zaštitom žitelja opštine Vršac i okolnih opština- Plandište , Bela Crkva i Alibunar, na način baziran na savremenim dostignućima medicine, primenjene u okvirima vlastitih mogućnosti i uslova društveno-ekonomskog uređenja.

Vizija
Vizija Opšte bolnice Vršac je da poboljša uslove za stručni rad zaposlenih, kao i uslove boravka u bolnici našim pacijentima.