Proces akreditacije je koncipiran tako da obezbedi okvir koji će omogućiti zdravstvenim ustanovama da definišu i implementiraju potrebne promene i naprave prioritete za kontinuirano unapređenje sopstvenih usluga. Izuzetno ponosni  na veliki deo posla  koji smo u postupku  akreditacije Opšte bolnice Vršac uspešno završili, podsećamo da je ovaj proces u našoj ustanovi  počeo krajem oktobra 2013. godine.

U proteklom periodu Opšta bolnica Vršac  prepoznala je sve prednosti i dostignuća akreditacije,  motivisala je svoje zaposlene,  uložila ogromnu energiju  kako bi postigla i  dostigla svoj cilj, bezbedne, sigurne i kvalitetne bolnice. Akreditaciju shvatamo kao kontinuirani proces usmeren ka dosezanju višeg nivoa efikasnosti u radu i unapređenju nivoa i dostupnosti zdravstvenih usluga koje pružamo našim korisnicima.  Saradnju sa Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, dobijene smernice za aktivnosti na unapređenju kvaliteta rada i bezbednosti pacijenta, kao i stručnu podršku u toku tog procesa smatramo vrlo značajnom za realizaciju ovih ciljeva.

1 2 3 4 5