Истраживање задовољства корисника здравственом заштитом

Институт за  јавно здравље  и ове године  организује истраживање  задовољства корисника здравственом заштитом. Анонимна анкета ће бити спроведена за пацијенте на стационарном лечењу у периоду од 28. – 02. децембра 2016. године.  У специјалистичкој служби интерне медицине  истраживање задовољства се спроводи 02. децембра 2016 године.

Задовољство корисника  представља саставни део  Програма за праћење  и унапређење  квалитета рада у здравственим установама. Утврђивање степена  задовољства корисника  пруженим услугама у нашој установи се спроводи у циљу унапређења квалитета рада.