Научни скуп, 26.05.2017. у Вршцу

Program skupa-1

ОРГАНИЗУЈУ НАУЧНИ СКУП

Савремени концепт
дијагностике и терапије
бенигне хиперплазије простате

Вршац, 26. мај 2017.
Конгресна дворана “Миленијум”
Почетак у 12.00 часова

Програм

Отварање скупа
     Проф. др Горан Марушић – председник Уролошке секције ДЛВ
     Проф. др Драгослав Башић – председник Уролошке секције СЛД

Поздравна реч
     Доц. др Зоран Гојковић, покрајински Секретар за здравство
     Др Валентин Кресе – заменик директора Опште болнице Вршац
     Akaдемик Јован Хаџи Ђокић – Српска академија наука и уметности
     Проф. др Иван Игњатовић – секретар Уролошке секције СЛД

Програм
     БПХ и карцином простате – да ли постоји веза?
     Проф. др Цане Тулић, Клиника за урологију КЦС, Београд

     Варијације клиничке презентације БПХ и избор
     дијагностичко терапијске процедуре
     Асист. др Милан Потић, Клиника за урологију КЦ Ниш

     Савремени концепт медикаментне терапије БПХ-ЛУТС
     Доц. Др Саша Војинов, Клиника за урологију КЦВ, Нови Сад

     Колико медикаментна терапија смањује потребе за оперативним лечењем БПХ?
Др Александар Аргировић, Служба урологије, КБЦ Земун

     ТУРП између теорије и праксе
     Др Владимир Банчевић, Клиника за урологију ВМА, Београд

     “Green light” ласер у терапији БПХ
     Проф. др Миодраг Аћимовић, Клиника за урологију КЦС, Београд

     Компликације ТРУС биопсије простате
     Др Валентин Кресе, Одељење урологије, Општа болница Вршац

Ручак за учеснике у хотелу Србија од 15.00 часова