Редовна годишња посета представника АЗУС

Општој болници Вршац  јуна 2015. године додељен је Сертификат о акредитацији  на период од 3 године  за области: Хирургија- Лечење пацијената, Интернистичке гране – Лечење пацијената, Гинекологија И акушерство  – Лечење пацијената, Педијатрија – Лечење пацијената, Хирургија – Операциона сала, Гинекологија И акушерство – Операциона сала, Педијатрија – Операциона сала, Хирургија – Интензивна нега, Интернистичке гране – Интензивна нега, Гинекологија И акушерство  – Интензивна нега, Педијатрија – Интензивна нега, Дијагностичка радиологија, Лабораторијска дијагностика, Фармацеутска здравствена делатност, Животна средина, Људски ресурси, Управљање информацијама, Руковођење, Стандарди управљања.

У протеклом периоду Општа болница Вршац  препознала је све предности и достигнућа акредитације,  мотивисала је своје запослене,  уложила огромну енергију  како би постигла и  достигла свој циљ, безбедне, сигурне и квалитетне болнице. Акредитацију схватамо као континуирани процес усмерен ка досезању вишег нивоа ефикасности у раду и унапређењу нивоа и доступности здравствених услуга које пружамо нашим корисницима.  Сарадњу са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије, добијене смернице за активности на унапређењу квалитета рада и безбедности пацијента, као и стручну подршку у току тог процеса сматрамо врло значајном за реализацију ових циљева.

У складу са препорукама наведеним у Завршном извештају о акредитација Комисија за унапређење квалитета  рада Опште болнице Вршац  израдила је  за план унапређења  квалитета рада у којем су садржане активности  за унапређење оних критеријума  које су навели представници АЗУС. Досадашње акредитацијско искуство  установе искориштено је  да се  високо достигнути стандарди  одржавају на истом нивоу.

Редовна годишња посета представника АЗУС у оквиру контроле постигнутих и имплементираних стандарда у нашој здравственој установи биће спороведена 22. и 23. децембра 2016. године.