5. maj je Svetski dan higijene ruku

  1. maj je Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama prema kalendaru Svetske zdravstvene organizacije.

U Opštoj bolnici Vršac održaće se edukacije o higijeni ruku na svim odeljenjima.

Poster- Higijena ruku A4

Main_Poster_CMYK_low_res Patient advocacy groups s2 copy Patient advocacy groups s2 copy Patient advocacy groups s2 copy