Aktivnosti JKP “Drugi oktobar” u Opštoj bolnici Vršac

JKP “Drugi oktobar”  pokrenulo niz akcija koje su usmerene na podizanje zadovoljstva pacijenata i korisnika usluga Opšte bolnice Vršac.

JKP “Drugi oktobar” je u okviru akcije “April mesec čistoće” izvršio odnošenje  smeća, suvog granje i lišća sa zelenih površina kruga bolnice koji se oslanjaju na gradski park,  radnici  Zelenila  su uredili  prilaz bolnici i sa  travnatom i betonskom površinom na kojoj su tri prepoznatljiva platana. Očišćen je i opran nedavno rekonstruisani parking bolnice i očišćeni su odvodi kišne kanalizacije. Takođe je sređen prilaz bolnici iz ulice Đurđa Smederevca iz pravca stadiona.   U cilju kvalitetnog upravljanja  otpadom, postavljena su dva nova kontejnera koja će služiti za komunalni otpad, a postojeći zatvoreni će se iskoristiti za smeštaj medicinskog otpada.

JKP “Drugi-oktobar” i Radna jedinica “Parking servis” pokrenuli su akciju pod nazivom “Bebi parking karta” kojom se daje podrška  roditeljima novorođene dece. Uslov za dobijanje ovih karata je da je novorođenče rođeno počevši od 1.maja .2017. godine i da roditelj ima prebivalište na teritoriji grada Vršca. Kroz ovu akciju  skreće se pažnja na važnost korišćenja  dečjiih auto sedišta i  pojasa prilikom učestvovanja u saobraćaju.

Opšta bolnica Vršac se zahvaljuje JKP ,,Drugi oktobar,, na sprovedenim aktivnostima.

 

 

parking