Bolnička banka krvi

Načelnik službe

Dr med. Sanela M. Marković

Načelnik odeljenja za  snabdevanje krvlju i produktima od krvi
Doktor medicine, spec. transfuziologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 301

E-mail: obvrsac@eunet.rs

Glavna Sestra

Ankica Barna

Glavni tehničar odeljenja  za  snabdevanje krvlju i produktima od krvi

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 301

E-mail: obvrsac@eunet.rs

Rad sa davaocima krvi:
svakog radnog dana od 7 – 10 časova

Lekari

Ostalo osoblje