Odeljenje infektologije

Načelnik službe

Dr med. Danilo M. Mitrović

Specijalista  infektologije

Subspecijalista virusologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal: 260

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Glavna Sestra

Violeta Radojev Stokić

Strukovna medicinska sestra

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal: 260

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Na odeljenju rade četiri lekara (dva infektologa od kojih je jedan subspecijalista virusologije i dva lekara su na specijalizaciji), glavna medicinska sestra i sedam medicinskih sestara i pomoćno osoblje.
Odeljenje raspolaže sa 15 postelja.

Na odeljenju se sprovodi :

• Pregled pacijenata u infektološkoj ambulanti
• Ispitivanje i lečenje pacijenata na odeljenju
• Izolacija bolesnika sa kontagioznim bolestima
• Lumbalna punkcija
• Abdominalna punkcija
• Lečenje i monitoring bolesnika sa hroničnim infektivnim bolestima (Bolesnici sa Hepatitis B i C i HIV infekcijom…)

Odeljenje za infektivne bolesti radi i kao antirabična stanica.

Odeljenje raspolaže sa 15 postelja.

Lekari

Dr med. Ivana Kanački

Specijalista infektologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal:260
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med. Firuca Gurila

Specijalista infektologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal:260

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Ostalo osoblje