Odeljenje oftalmologije

Načelnik službe

Dr med. Slavko P. Božić

Načelnik odeljenja oftalmologije

Specijalista oftalmologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 258

E-mail: obvrsac@eunet.rs

Glavna Sestra

Sonja Micić

Glavna sestra odeljenja oftalmologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 258

E-mail: obvrsac@eunet.rs

Očno odeljenje je osnovano 21.02.1956. godine.
Na odeljenju rade tri lekara specijalista oftalmologije, jedan lekar je na specijalizaciji iz oftalmologije, devet medicinskih sestara od kojih je jedna sa višom stručnom spremom.
Specijalistička ambulanta radi pre podne svakog radnog dana. Pregledi se zakazuju telefonom, svakog radnog dana između 08,00 i 09,00 časova, preko centrale opšte bolnice 013/ 839-911, 832-552, 832-425 lokal 241 ili lično na šalteru ambulante u prizemlju bolnice. Pacijenti sa stanjima koja imaju visok stepen hitnosti, sa bolničkim uputom, pregledaju se bez zakazivanja, istog dana, u zavisnosti od stepena hitnosti. Ambulanta svojim radom pokriva područje sa nešto manje od 100.000 stanovnika.
Odeljenje broji 9 kreveta. Rad noću, subotom i nedeljom organizovan je po tipu pripravnosti.
U specijalističkoj ambulanti i odeljenju obavi se oko 15000 pregleda godišnje. U kartoteci je registrovano oko 5000 pacijenata sa dijabetesom koji se redovno kontrolišu zbog promena na oku uzrokovanih šećernom bolešću, jednom u 3 – 6 meseci. Takođe postoji kartoteka sa oko 700 pacijenata obolelih od glaukoma koji se takođe redovno kontrolišu u intervalima od tri meseca. Pored toga, obavi se oko 1500 sistematskih pregleda školske i predškolske dece.
Odeljenje je smešteno na trećem spratu bolnice i deli prostor sa ORL odeljenjem. Raspolaže sa četiri bolesničke sobe, odeljenskom ambulantom, salom za male hirurške intervencije i operacionom salom. Najveći broj operacija na oku i pomoćnom aparatu oka radi se u lokalnoj anesteziji. Od 2008. godine ponovo se rade operacije katarakte metodom ekstrakapsulrne ekstrakcije sa implantacijom veštačkog očnog sočiva. Tokom 2011. i 2012. godine rađena je i najsavremenija ultrazvučna metoda operacije (tzv. fakoemulzifikacija ), ali kako je aparat vraćen donatoru, ove operacije se neće raditi dok se ne nađe način da se obezbedi potrebna oprema.

Lekari

Dr med. Aurora Gajta

Specijalista oftalmologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 258

E-mail: obvrsac@eunet.rs

Dr med. Miroslav Guculj

Specijalista oftalmologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 258

E-mail: obvrsac@eunet.rs

Ostalo osoblje