Operacioni blok sa sterilizacijom

Načelnik službe

Dr med. Nikola Dolovac

Specijalista opšte hirurgije, subspecijalista onkologije

Načelnik operacionog bloka sa sterilizacijom

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal:215

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Glavna Sestra

Službu operacioni blok sa sterilizacijom čini 15 instrumentarki koje rade smenski rad, sa načelnikom .
Služba je na usluzi svim operativnim granama u Opštoj bolnici „ Vršac“, a to su : ortopedija,urologija,ginekologija,hirurgija, ORL, tako da operacioni blok ima 5 sala.
Rad je organizovan po danima za odredjene operativne grane, sem hirurgije koja radi svakodnevno, jer po statistici ima najviše operacija.
Rade se standardne operacije, a u porastu su i endoskopske operacije i to u hirurgiji, ginekologiji, urologiji i ortopediji.
U okviru službe je i sterilizacija, centralna za potebe cele bolnice i sterillizacija u operacionom bloku za potrebe operacionog bloka.

Lekari

Ostalo osoblje