Služba dermatovenerologije

Načelnik službe

Specijalistička služba radi sa pacijentima svakog radnog dana od 07,00 do 19,00 h.
U službi rade dva lekara specijalista dermatovenerologije i dve medicinske sestre.

*Za specijalistički pregled u našoj službi je potreban uput od izabranog lekara.

Istorijat dermatovenerološke službe u Vršcu
Prema istorijskim podacima , 1922 godine u zgradu Ruske bolnice je bila smeštena gradska bolnica, koja od aprila 1924 postaje Javna a kasnije Opšta javna bolnica . Uz bolnicu postojale su dve montažne barake od kojih je jedna bila za smeštaj i lečenje obolelih od kožno-veneričnih bolesti.
Od 1 aprila 1943, dr Petar Zurin (1883-?) specijalista za kožne i polne bolesti počinje da radi u Vršcu u Zdravstvenoj stanici, odnosno Kožno-veneričnoj ambulanti pri školskoj poliklinici u Geteovoj ulici (danas Sterijina). Po zatvaranju Kožno-venerične ambulante, otvoreno je Odelenje za kožno-venerične bolesti u Gradskoj bolnici, u Bad gasse Strasse (Kupališna) br. 28 (danas Đure Cvejića, zgrada Granične policije). Iz izveštaja Gradskog Fizikata, početkom 1943 godine saznajemo, da pri Gradskoj bolnici, u zasebnoj zgradi je bilo venerično odelenje sa 37 postelja koju vodi dr Ilija Nikolajević (1889-1976). Kao sekundarni lekar se pominje dr Petar Zurin, koji je, po svemu sudeći, obilazio obolele od kožno-veneričnih bolesti.
Vršački gorski glasnik na nemačkom jeziku oglašava da, dr Fedor Mijin (1892-1958) sreski lekar ordinira u Obilićevoj br. 6, za unutrašnje i polne bolesti, a list Vojvodina u više navrata obaveštava građanstvo da pregleda kožne i venerične (sifilis) bolesnike po dogovoru, preko celog dana, u Karađorđevoj (danas, Drugog oktobra) br. 12. Pominje se i primena zračenja soluks i kvarc lampom.
U Adresaru grada Vršca i sreza vršačkog iz 1927 godine, u spisku vršačkih lekara zapisano je ime dr Fedora Mijina i zabeleženo da je šef Ambulante za kožne i venerične bolesti, koja je inače bila otvorena po odluci Ministarstva Narodnog zdravlja 1924. godine i bila smeštena u Gradskoj javnoj bolnici.
Dr Slavenka Klajn, iskusni lekar opšte medicine koja je došla iz Plandišta i radila u školskom dispanzeru, se spominje kao izuzetni poznavalac dermatovenerologije i obavlja honorarno u popodnevnim časovima, konsultativne preglede iz oblasti dermatovenerologije. Sa njom je radila medicinska sestra Ana Brankov (1911-1997).
U periodu između 1960-1970 godine, Prof dr Milorad Manok, dermatovenerolog na Kožno-veneričnoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu je honorarno radio kao konsultant za kožno-venerične bolesti , dva puta mesečno, u ambulanti II zdravstvene stanice u Vršcu, u ulici Kosančić Ivana br.2.
Nakon završetka specijalizacije, dr Anđelka Tričkovic (1937-) počinje da radi kao specijalista dermatovenerologije, 1970 godine,najpre u ambulanti II zdravstvene stanice u ul. Kosančić Ivana br.2. a od 1971 godine u novosagrađenoj zgradi Doma narodnog zdravlja u Abraševićevoj bb. U Medicinskom centru “Anđa Ranković” je radiala i bila načelnik Dermatovenerološke službe do penzionisanja 31 decembra 1999 godine.
Od 29.05.2009 godine, Dermatovenerološka služba radi u sklopu Opšte bolnice u Vršcu.

Delatlost:
Dijagnostika i lečenje bolesti kože i njenih adneksa, kao i seksualno prenosivih infekcija.
Laboratorijska dijagnostika: mikološka, mikrobiološka, parazitološka.
Dermatohirurgija: elektrokauterizacije, krioterapije, ekscizije, ekskohleacije, biopsije kože.
Dijagnostika i lečenje seksualno prenosivih infekcija: brisevi uretre i cervikalnog kanala, lečenje kondiloma.
Dermatološka onkologija: prevencija, dijagnostika i lečenje tumora kože.
Flebologija: prevencija, dijagnostika i lečenje bolesti vena, lečenje venskih ulkusa.
Dermatološka kozmetologija: lečenje akni, melazme.

Lekari

Dr med.Stela Bajaš

Specijalista dermatovenerologije
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal:297
E-mail:stela_bajas@yahoo.com

Ostalo osoblje