Služba ginekologije i akušerstva

Načelnik službe

Dr med.Tatjana Vešović

Specijalista ginekologije i akušerstva
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal:225
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Glavna Sestra

Saška Miražić

Glavna sestra ginekologije sa akušerstvom
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 225
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Ginekološko- akušerska služba postoji od 1957. godine kada je dolaskom dr.sci.med.prim. Radenka Tešića izdvojena iz sastava hirurškog odeljenja.
Danas se služba sastoji iz dva odeljenja i to Odeljenja ginekologije koje ima 25 postelja i Odeljenja porodilišta koje ima 20 postelja.
U službi rade 6 lekara specijalista ginekologije i akušerstva, od kojih je jedan subspecijalista steriliteta i infertiliteta, 2 lekara su na specijalizaciji, 1 medicinska sestra sa višom stručnom spremom, 17 medicinskih sestara akušerskog smera i 3 medicinske sestre opšteg smera.
U našoj službi se pružaju preventivne i kurativne usluge pacijentima iz 4 opštine Južnog Banata (Vršac, Bela Crkva, Plandište i Alibunar).
U prizemlju glavnog objekta bolnice, ispred dečijeg odeljenja, se nalazi specijalistička ambulanta koja radi svakodnevno od 09.00 do 13.00 časova, gde se uz specijalistički uput može obaviti ginekološki pregled, ultrazvučni pregled, ultrazvučni pregled trudnice, konsultativni subspecijalistički pregled u cilju lečenja steriliteta, konzilijarni preoperativni pregledi.
Na odeljenju se , popred klasičnih operativnih tehnika otvorenom metodom, od pre 3 godine rade vaginalne histerektomije, laparoskopske operacije i histeroskopije. Posedovanjem adekvatne opreme i edukacijom kadrova smo osavremenili i unapredili naš rad i omogućili pacijentkinjama najsavremenije vidove dijagnostike i lečenja. Uspostavili smo odličnu saradnju sa ustanovama tercijarnog nivoa u Novom Sadu i Beogradu. Posebno smo zahvalni kolegama iz Novog Sada i Subotice koji su nesebično sa nama podelili svoje iskustvo i znanje, dali podršku unapređenju naše službe dolazeći u našu ustanovu i radeći sa nama- Prof. dr Vesna Kopitović, Prof. dr Srđan Đurđević, prim. Dr Luka Anđelić.

Lekari

Dr med.Vanja Cvetković

Specijalista ginekologije i akušerstva

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal:225

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med.Eugen Turkoane

Lekar na specijalizaciji

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal:225

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med. Dragan Vekić

Specijalista ginekologije i akušerstva
Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal:225
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med.Violeta Radmanovac-Stepanović

Specijalista ginekologije i akušerstva

Subspecijalista za sterilitet i infertilitet

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal:225

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med.Maja Miletić

Specijalista ginekologije i akušerstva

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal:225

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Ostalo osoblje