Služba kardiologije sa koronarnom jedinicom

Načelnik službe

Dr med.Igor Stojanovski

Specijalista interne medicine

Subspecijalista kardiologije

Načelnika službe kardiologije sa K.J.

Šef  koronarne jedinice

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal:292

Glavna Sestra

Ambulante u sklopu službe:

• Prijemna internistička ambulanta
• Specijalistička internistička ambulanta
• Subspecijalistička kardiološka ambulanta

Informacije za pacijente i članove porodice:

• Koronarna jedinica od 10 do12 časova svakog radnog dana
• Odeljenje kardiologije od 10 do 12 časova svakog radnog dana
• Neradnim danima i praznikom za akutno obolele pacijente, informacije daje dežurni lekar u vreme posete

Delatnost Službe

Kardiološka dijagnostika obuhvata:

• Klinički kardiološki pregled uz snimanje elektrokardiograma (EKG)
• Kontinuirano 24-časovna ambulantna elektrokardiografija (Holter EKG)
• Kontinuirano 24-časovno ambulantno merenje krvnog pritiska (Holter TA)
• Test opterećenja (ergo traka) u svrhu procene funkcionalne sposobnosti i koronarne rezerve
• Ultrazvučni pregled srca

Kardiološko lečenje obuhvata:

• Zbrinjavanje svih akutnih kardijalnih stanja u jedinici intenzivnog lečenja uz primenu elektrokardiografskih i hemodinamskih monitora, respiratora. Terapija se sprovodi po najsavremenijim principima terapije pacijenata sa akutnim srčanim oboljenjima, uključujući davanje trombolitičke terapije u akutnom infarktu miokarda, i upućivanje pacijenata u tercijarnu ustanovu na primarnu PCI i ranu koronarografiju nakon davanja trombolitičke terapije
• Prijem i zbrinjavanje svih hroničnih internističkih bolesnika

Lekari

Dr med. Gabrijela Gojka

Specijalista interne medicine

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal: 292

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med.Monika Adam

Specijalista interne medicine

Subspecijalista kardiologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal:292

Dr med. Vladimir Dašić

Specijalista interne medicine

Subspecijalista kardiologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal:292

Dr med. Jon Omoran

Specijalista interne medicine

Subspecijalista kardiologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal:292

Ostalo osoblje