Služba nefrologije, hemodijalize, endokrinologije

Načelnik službe

Glavna Sestra

ISTORIJAT

Centar za hemodijalizu je počeo sa radom 03.01.1975. godine u okviru Internog odeljenja. Jedan je od starijih centara u zemlji. Centar za HD je otvorio dr Milorad Mijatović i sestra Ela Radić. Januara 1980. Godine dijaliza je prerasla u odsek, a od 2009. godine prerasta u Službu nefrologije, hemodijalize i endokrinologije. Izgradnja sadašnjeg centra je počela 1983. godine i završena je novembra 1986. godine. Od januara 1987. godine centar radi u sadašnjem prostoru koji je podeljen na dve organizacione jedinice.

Služba je sastavljena iz dve organizacione celine :

– Sala za HD koja se sastoji od 16 dijaliznih mesta , sa dve odvojene celine – deo za dijalizu HbsAg i anti HCV pozitivnih bolesnika sa 3 dijalizna mesta i drugi deo za dijalizu HbsAg i anti HCV negativnih bolesnika sa trinaest dijaliznih mesta.
– stacionarnog dela sa 19 bolesničkih postelja.

Nefrologija i hemodijaliza :

• Konzervativne metode lečenja bubrežnih bolesti
• Hronična bikarbonatna dijaliza
• Hemodijafiltracija
• Priprema bolesnika za transplantaciju bubrega
• Postavljanje netunelarnih katetera za dijalizu
• Nefrološka dnevna bolnica
• Praćenje predijaliznih bolesnika

Endokrinologija:

• dijagnostika , praćenjei terapijski tretman najčešćih poremećaja u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem:
– poremećaj metabolizma masti i ugljenih hidrata odnosno dijabetes melitusa
– štitaste žlezde
– paraštitnih žlezda
– hipofize
– nadbubrežnih žlezda
– gonada
• Endokrinološka dnevna bolnica
• Endokrinološka ambulanta radi :
utorkom od 07-14h

Informacije za bolesnike i porodicu
Posete za bolesnike su dozvoljene
-utorak , četvrtak, subota od 13 – 14h
-nedeljom od 13h 30min – 14h 30min.
Informacije za ležeće bolesnike ponedeljak-petak od 13 – 14h
Otpusti bolesnika od 13 – 14h

Lekari

Zorica Dabović

Glavna sestra odseka dijalize

Telefon:013/832-552, 013/839-911
Lokal: 290 i 295
E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med. Miodrag Tričković

Specijalista interne medicine

Pomoćnik direktora, sektora za internističke grane medicine

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal: 290 i 295

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med. Kosta Đorđev

Specijalista interne medicine

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal: 290 i 295

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med. Milena Guteša-Bužek

Šef odseka dijalize

Specijalista interne medicine
Subspecijalista nefrologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal: 290 i 295

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Dr med.Speranca Guculj

Specijalista interne medicine

Subspecijalista endokrinologije

Telefon:013/832-552, 013/839-911

Lokal: 290 i 295

E-mail:obvrsac@eunet.rs

Ostalo osoblje