Donacija računarskih komponenti Opštoj bolnici Vršac

Zahvaljujući  razumevanju ALPHA BANK SRBIJA  i njihovom doprinosu  za unapređenje  zdravstva, Opštoj bolnici Vršac   je  dana 28.12.2016.   uručena donacija  u vidu računarskih komponenti.  Donirano je je 24 računarske komponente, 20 monitora i 2 štampača  koji će  omogućiti   efikasnije pružanje  zdravstvene zaštite i   unapređenje kvaliteta rada .

Opšta bolnica Vršac  se zahvaljuje Alpha banci na uručenoj donaciji računarskih komponenti  koja će omogučiti skraćenje  administrativnih postupaka  medicinskih radnika i  ispravno vođenje i arhiviranje medicinske dokumentacije.