Etički odbor jeste stručno telo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike.

1. dr. Verica Zorić, predsednik
2. dr. Gabrijela Gojka
3. dr.Gligorije Almažan
4. Vladimir Kralj
5. Violeta Radojev – Stokić
6. Biserka Škorić
7. Julijana Nastić

Etički kodeks

Odluka o formiranju Etičkog odbora