Mihaela Janković

img_20161103_084523-1

 

Srednja škola:Srednja medicinska škola “Nadežda Petrović” Zemun 1990.-1994.god

Viša medicinska škola Beograd-2003.god

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd-2014.god

Zaposlena u Opštoj bolnici Vršac od 1994.godine-u Službi Kardiologije sa koronarnom jedinicom.

Od 2009.godine radi na mestu glavne sestre Službe Kardiologije sa koronarnom jedinicom.

Glavna sestra Opšte bolnice Vršac od 2013.godine.

kontakt telefon:013/839-838

e-mail:glavna.sestra@obvrsac.com