Info telefon

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je u Opštoj bolnici Vršac otvorena još jedna info linija  kojom će se obezbediti informacije za građane o broju telefona i imenu lekara ukoliko je neophodan lični kontakt pacijenta sa lekarom određene specijalnosti.

Info telefon: 062/ 8031560

Molimo sve naše građane da se koriste prevashodno brojeve telefona lekara svih specijalnosti u Opštoj bolnici Vršac, koje smo već dostavili.

Infektolog: 062/ 622 170
Kardiolog: 062/621 079
Endokrinolog: 062/621 272
Nefrolog: 062/ 621 252
Pedijatar: 062/621 355
Ginekolog: 062/621 328
Ortoped: 062/620 735
Hirurg: 062/621 039
Urolog: 062/621 846
Onkolog: 062/622 691