Istorija razvoja Centra za dijalizu u Vršcu

U časopisu Dijaliza koji uređuje Savez organizacija  bubrežnih invalida  Republike Srbije objavljen je članak istorije razvoja Centra dijalize u Vršcu. Dijalizni centar raspolaže sa  16 mesta  i 21 aparata za dijalizu.  U Centru  za dijalizu se dijaliziraju pacijenti  iz Vrsca  i opština Bele Crkva, Plandišta i Alibunara.

Preporučujemo Vam da  pročitate  ovaj članak o  istoriji   razvoja Centra za dijalizu u Vršcu.

časopis Dijaliza