• Razvijanje regionalnog prekograničnog sistema dijagnostičkih centara za prenatalnu dijagnostiku fetalnih malformacija na području Temišvara i Vršca