Poštovani pacijenti,

Vaše mesto možete videti u našoj zdravstvenoj ustanovi, na ovoj stranici naše internet-prezentacije ili proverom na internet stranici Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Beograd; preko zaštićenog jedinstvenog matičnog broja građana iz lične karte (JMBG) čijih su prvih sedam i poslednja cifra vidljive. Samog sebe identifikujete upoređujući vidljive cifre sa odgovarajućim ciframa u svom JMBG.

Dakle, zbog zaštite Vaše privatnosti, što je naša zakonska obaveza, jedino Vi možete da vidite svoje mesto na Listi čekanja. Pronađite svoj red na nekoj od listi u zavisnosti od vrste procedure koju očekujete.

 

Liste čekanja za procedure u Opštoj bolnici Vršac možete pogledati na sledećem linku:

http://www.rfzo.rs/intervencije.php?ustanovaID=77