Međunarodni dan borbe protiv hronične opstruktivne bolesti pluća 15. novembar 2018.

Međunarodni dan borbe protiv hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) obeležava se 15. novembra. Prema aktuelnim podacima Svetske zdravstvene organizacije, od hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) boluje oko 50 miliona ljudi i svake godine umre skoro 3 miliona obolelih osoba. Procenjuje se  da u Srbiji ima između 400.000 i 600.000 pacijenata, dok je procena da u svetu od ove bolesti boluje 210 miliona ljudi, dok je skoro 90 odsto smrtnih slučajeva od HOBP zabeleženo u razvijenim i srednje razvijenim zemljama.

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) karakteriše se ograničenjem protoka vazduha u disajnim putevima. Kako joj i samo ime kaže, bolest je hroničnog toka (ne povlači se), opstruktivnog karaktera (delimično je blokiran protok vazduha u disajnim putevima).Ograničenje protoka vazduha progresivnog je karatktera i udruženo je sa zapaljenjskom reakcijom pluća na štetne čestice ili gasove. Kod bolesnika sa HOBP manji su otvori disajnih puteva, te u njih ulazi manje vazduha zato što su zidovi disajnih puteva zadebljali i otečeni. Disajni putevi su stisnuti pod uticajem malih mišića koji ih okružuju i u njima se stvara sluz koju bolesnik iskašljava. Od HOBP najčešće obolevaju pušači ili bivši pušači, ali i osobe koje žive u kućama sa mnogo gasova (sagorevanje u pećima za zagrevanje prostorija) ili one koje su radile na mestima gde je bilo puno prašine i dima. Većina bolesnika sa HOBP ima preko 40 godina, ali mogu oboleti i mlađi ljudi.

Osobe koje boluju od HOBP žale se na kašalj i iskašljavanje sluzavog ili “prljavog” ispljuvka, otežano dišu, guše se, ostaju bez daha prilikom fizičkog napora i potrebno im je duže vreme da se oporave nakon prehlade. Sa napredovanjem bolesti, tegobe postaju sve izraženije. Većina pacijenata kasno se javlja lekaru i smatra da je kašalj normalna pojava zbog pušenja.

HOBP je bolest od koje svake godine oboleva sve više ljudi i predstavlja sve veći zdravstveni ali i socio-ekonomski problem. Upravo zbog toga treba aktivno raditi na prevenciji nastanka HOBP. Obzirom da najveći broj obolelih od ove bolesti pripada populaciji pušača, prevencija u smislu prestanka pušenja najbolji je način za smanjenje učestalosti tog oboljenja.

15. novembar HOBP