Nabavka medicinske opreme u Opštoj bolnici Vršac

Na osnovu Rešenja  Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo po javno konkursu za finansiranje, odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2017. godini Opštoj bolnici Vršac dodeljena je sledeća  medicinska oprema:

  1. kombinovani parno-formaldehidski sterilizator sa opremom u vrednosti 16.440.000,00 dinara sa PDV-om,
  2. elektrokauter u vrednosti 1.814.690,40 dinara sa PDV-om,
  3. ultrazvučni kolor dopler aparat sa konveksnom i linearnom sondom u vrednosti 3.688.020,00 din sa PDV-om,
  4. rotabilni resektoskop u vrednosti 1.001.721,60 sa PDV- om.

Ukupna vrednost medicinske opreme iznosi 22.944.432,00. sa PDV-om.