Nabavka medicinske opreme

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović  18. juna uručio je  ugovore za finansiranje i sufinasiranje izgradnje, održavanja i opremanja 47 zdravstvenih ustanova u Vojvodini za šta je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno 420 miliona dinara.

Tom prilikom uručen je ugovor Opštoj bolnici  Vršac u ukupnoj vrednosti od 8.723.992,80  dinara.

Dodela sredstava  izvršena je  po osnovu Javnog konkursa Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo.  Na osnovu opredeljenih sredstava  Opšta bolnica Vršac  će nabaviti sledeću medicinsku opremu:  šest pacijent monitora  i centralnu jedinicu, operacione lampe, dva set za intenzivnu negu (volumetrijska pumpa, špric pumpa i grejač krvi infuzionih rastvora), dve  pumpe za torakalnu drenažu i dva analajzera za holter pritiska.

Nabavka navedene  medicinske opreme ima za cilj  očuvanje  i unapređenje  zdravstvene zaštite.