Nacionalna nedelja dojenja od 28.09. – 04.10.2015.

Ove godine tema Nacionalne nedelje dojenja je: “Neka i mame koje rade doje“. Ova akcija od strane Svetske alijanse za dojenje posvećena je zajedničkoj globalnoj akciji za podršku ženama koje doje na radnom mestu. Ma gde radila, majci koja doji svoju bebu, potrebno je da ima mogućnosti i podršku radne okoline.
Obeležavanje Nacionalne nedelje dojenja ima za cilj da jača društvenu svest o značaju i prednostima dojenja i da obezbedi podršku dojenju, a time unapredi i zaštitu zdravlja majke i deteta.

.

U našoj zemlji, kao i u mnogim drugim zemljama, za datum obeležavanja Nacionalne nedelje dojenja izabrana je 40. nedelja u godini, zbog toga što trudnoća traje četrdeset nedelja. Ove godine Nacionalna nedelja dojenja u Republici Srbiji obeležiće se od 28.09.2015. do 04.10.2015.

 

Svetska alijansa za dojenja poziva na:

  • zajedničku globalnu akciju za podršku ženama da doje na radnom mestu, bez obzira da li je žena zvanično zaposlena u državnoj tj. privatnoj firmi ili radi u kućnim uslovima
  • do nošenje i implementaciju zakona o zaštiti materinstva i propisa od strane vlada, u skladu sa Konvencijom o zaštiti materinstva Međunarodne organizacije  rada
  • uključivanje ciljnih pokazatelja dojenja u održivi razvoj ciljeva.

Svetska alijansa za dojenje i njeni partneri na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou imaju za cilj da osnaže i podrže sve žene da na odgovarajući način kombinuju rad sa gajenjem dece, posebno dojenjem.

Nacionalna nedelja dojenja