NAJAVLJENA POSETA SPOLJAŠNJIH OCENJIVAČA U PROCESU AKREDITACIJE OPŠTE BOLNICE VRŠAC

Agencija  za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije  obrazovala je tim za  spoljašnje ocenjivanje  kvaliteta rada Opšte bolnice Vršac, koji će posetiti  našu ustanovu  u periodu od 21. aprila  do 24. aprila  2019. godine.   Tim za spoljašnje ocenjivanje  sprovodi  ocenjivanje  u odnosu na Standarde  za akreditaciju zdravstvenih ustanova  sekundatne zdravstvene zaštite  u skladu sa Pravilnikom  o akreditaciji zdravstvenih ustanova. Ovaj tim će dati konačno mišljenje  o kvalitetu  rada Opšte bolnici Vršac.

Proces akreditacije je koncipiran tako da obezbedi okvir koji će omogućiti zdravstvenim ustanovama da definišu i implementiraju potrebne promene i naprave prioritete za kontinuirano unapređenje sopstvenih usluga. Izuzetno ponosni  na veliki deo posla  koji smo u postupku  akreditacije Opšte bolnice Vršac uspešno završili, podsećamo da je ovaj proces u našoj ustanovi  počeo krajem oktobra 2013. godine.  Postupak samoocenjivanja  je kod nas okončan  u oktobru 2014. godine, posle čega su  izveštaju dostavljeni  Agenciju za akreditaciju zdravstvenih ustanova. Opšta bolnica Vršac je stekla akreditaciju na period od tri godine.

Standarde lečenja  za akreditaciju  koji su predmet ocenjivanja mogu se podeliti u sledeće kategorije:

Klinički standardi :

 • Ginekologija i akušerstvo,
 • Porodilište i neonatologija,
 • Hirurgija,
 • Internističke grane,
 • Pedijatrija,
 • Urgentna medicina
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija,

Klinička podrška:

 • Apoteka,
 • Dijagnostička radiologija,
 • Laboratorija,

Neklinički  standardi:

 • Ljudski resursi,
 • Rukovođenje,
 • Upravljanje,
 • Životna sredina,
 • Edukacija,
 • Upravljanje informacijama

U proteklom periodu Opšta bolnica Vršac  prepoznala je sve prednosti i dostignuća akreditacije,  motivisala je svoje zaposlene,  uložila ogromnu energiju  kako bi postigla i  dostigla svoj cilj, bezbedne, sigurne i kvalitetne bolnice. Akreditaciju shvatamo kao kontinuirani proces usmeren ka dosezanju višeg nivoa efikasnosti u radu i unapređenju nivoa i dostupnosti zdravstvenih usluga koje pružamo našim korisnicima.  Saradnju sa Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, dobijene smernice za aktivnosti na unapređenju kvaliteta rada i bezbednosti pacijenta, kao i stručnu podršku u toku tog procesa smatramo vrlo značajnom za realizaciju ovih ciljeva.

1 2 3 4 5