NAJAVLJENA POSETA SPOLJAŠNJIH OCENJIVAČA U PROCESU AKREDITACIJE OPŠTE BOLNICE VRŠAC

Agencija  za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije  obrazovala je tim za  spoljašnje ocenjivanje  kvaliteta rada Opšte bolnice Vršac, koji će posetiti  našu ustanovu  u periodu od 10. maja 2015. godine do 13. maja  2015. godine.   Tim za spoljašnje ocenjivanje  sprovodi  ocenjivanje  u odnosu na Standarde  za akreditaciju zdravstvenih ustanova  sekundatne zdravstvene zaštite  u skladu sa Pravilnikom  o akreditaciji zdravstvenih ustanova. Ovaj tim će dati konačno mišljenje  o kvalitetu  rada Opšte bolnici Vršac.

Proces akreditacije je koncipiran tako da obezbedi okvir koji će omogućiti zdravstvenim ustanovama da definišu i implementiraju potrebne promene i naprave prioritete za kontinuirano unapređenje sopstvenih usluga. Izuzetno ponosni  na veliki deo posla  koji smo u postupku  akreditacije Opšte bolnice Vršac uspešno završili, podsećamo da je ovaj proces u našoj ustanovi  počeo krajem oktobra 2013. godine.  Prvi  deo ovog važnog posla  sastojao se u formiranju  timova i  obuci za samoocenjivanje. Potom su  timovi aktivno radili  na ocenjivanju svojih službi, pisanju  procedura i prikupljanju dokaza da se aktivnosti  u našoj ustanovi realizuju  u skladu sa tim  što propisuje Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova. Postupak samoocenjivanja  je kod nas okončan  u oktobru 2014. godine, posle čega su  izveštaju dostavljeni  Agenciju za akreditaciju zdravstvenih ustanova.

Standarde lečenja  za akreditaciju  koji su predmet ocenjivanja mogu se podeliti u sledeće kategorije:

Klinički standardi :

 • Ginekologija i akušerstvo,
 • Hirurgija,
 • Internističke grane,
 • Pedijatrija,
 • Urgentna medicina,

Klinička podrška:

 • Apoteka,
 • Dijagnostička radiologija,
 • Laboratorija,

Neklinički  standardi:

 • Ljudski resursi,
 • Rukovođenje,
 • Upravljanje,
 • Životna sredina,
 • Edukacija,
 • Upravljanje informacijama