Dobrodosli na WEB prezentaciju OB Vršac!

Opšta bolnica Vršac je samostalno počela da funkcioniše izdvajanjem iz Zdravstvenog centra Vršac 2009. godine, kada je dobila status opšte bolnice. OB Vršac  slavi  treću  godišnjicu 29.05.2012. godine.
Opšta bolnica Vršac obezbeđuje sekundarnu zdravstvenu zaštitu u delu  Južnog Banata koji obuhvata opštine Vršac , Plandište, Bela Crkva i Alibunar. Sastoji se od 30 organizacionih jedinica koje deluju na jednom lokalitetu, sa ukupno 497 zaposlenika.
Uz uobičajene informacije o ustanovi, na našim stranicama možete proveriti područja rada naših službi , ukratko se informisati o kućnom redu, lokaciji pojedinih odeljenja.

 Radno vreme operatera na telefonskim centralama je od 7:00 do 21:00 sati. Za potrebe hitnih stanja svi telefonski pozivi van navedenog radnog vremena, preusmeriće  se u prijemne bolničke ambulante  za urgentna stanja i Službu hitne medicinske pomoći pri Domu zdravlja.

Misija
Opšta bolnica Vršac pruža zdravstvene usluge na nivou sekundarne zdravstvene zaštite, držeći se načela profesionalne etike, poštujući prava pacijenata kao i prava zaposlenih. Naša ustanova, uz stalno unapređenje kvaliteta rada prati i usvaja nove tehnologije u domenu pružanja usluga kako ambulantnim tako i stacioniranim pacijentima.

Vizija
Vizija naše ustanove je dostizanje najviših standarda na svim poljima pružanja zdravstvenih usluga kroz timski rad, maksimalnu posvećenost zaposlenih i kontinuirano stručno usavršavanje stavljajući prava i zadovoljstvo pacijenata i zaposlenih u prvi plan.

misija-vizija-2018