Obaveštenje o isporuci lekova za potrebe Opšte bolnice Vršac

Menadžment Opšte bolnice Vršac uložio je napore i postignut je dogovor sa dobavljačima lekova da se isporuka lekova prema Opštoj bolnici Vršac izvrši prema već uplaćenim sredsvima, kako bi se obezbedili uslovi za kontinuirano pružanje zdravstvene delatnosti.

Očekujemo nastavak elektivnog operativnog programa za dva dana.

 

 

Direktor Opšte bolnice Vršac

Dr Jon Omoran