Podaci o medicinskoj i dijagnostičkoj opremi

PLAN RADA
Plan rada za 2018. godinu
Izvršenje Plana rada za prvo polugodište 2018. godine

PLAN JAVNIH NABAVKI
Plan javnih nabavki za 2018. godinu
Plan javnih nabavki za 2018. godinu – izmena 1
Plan javnih nabavki za 2018. godinu – izmena 2
Plan javnih nabavki za 2018. godinu – izmena 3