Snežana Jovanović, dipl. pravnik
Pomoćnik direktora za pravna pitanja

Snežana Jovanović,diplomirani pravnik,Načelnik Od.za pravne i opšte poslove

———————————————————————————–

dr Miodrag Tričković, spec. interne medicine

Pomoćnik direktora, sektora za internističke grane medicine