Preventivni pregledi sluha

Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja, a vezano za preventivne preglede sluha, obaveštavamo Vas da će Opšta bolnica Vršac, u okviru svojih mogućnosti, organizovati preventivne preglede sluha svim zainteresovanim pacijentima bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje, svakog radnog dana i to od 12.03.2019. do 29.03.2019.godine u vremenu od 12h do 14h.